HOME / Oferta / Kierownik budowy

Jako kierownik budowy – w imieniu inwestora – rejestrujemy dziennik budowy w nadzorze budowlanym (PINB) oraz nadzorujemy prawidłowość wykonywania prac budowlanych i ich zgodność z projektem budowlanym. Jesteśmy na każdym etapie realizacji inwestycji (wytyczanie obiektu, zbrojenie ław fundamentowych / płyty fundamentowej, ściany i nadproża, stropy, konstrukcja dachu, montaż stolarki, instalacje zewnętrzne i wewnętrzne).

Po zakończeniu prac realizacyjnych zgłaszamy budynek do użytkowania, przygotowując niezbędne dokumenty (inwentaryzacja geodezyjna, protokoły prób szczelności, protokoły odbioru kominiarskiego, odbiory Sanepid i P.poż. etc).

W procesie budowlanym współpracujemy wykonawcami, geodetą, instalatorami, rzeczoznawcami ds ochrony przeciwpożarowej i osobami świadczącymi usługi kominiarskie. Jako autorzy projektu pełnimy funkcję kierownika budowy w sposób rzetelny i sprawny. Znając projekt możemy reagować szybko na pytania wykonawców. W przypadku wątpliwości lub trudności pomagamy w znalezieniu najbardziej optymalnego rozwiązania.

Jako kierownik budowy pracujemy na terenie Zgierza, Łodzi, powiatu zgierskiego i województwa łódzkiego oraz przy dużych realizacjach na terenie całego kraju. Posiadamy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Jesteśmy czynnymi członkami Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Posiadamy wieloletnie doświadczenie.

Przeplataniec1
  • Nadzór inwestorski

    Nadzór inwestorski pełnimy w przypadku realizacji dużych inwestycji lub w przypadku, kiedy wykonawca mniejszego obiektu posiada już własnego kierownika budowy. Sprawując nadzór inwestorski dbamy o Państwa aspekt finansowy i o zgodność przedsięwzięcia z Prawem Budowlanym. Poprowadzimy proces budowlany również wtedy, kiedy inwestor mieszka lub pracuje poza granicami kraju.

  • Nadzór autorski

    Jako autorzy opracowywanych projektów budowlanych pełnimy także w trakcie budowy nadzór autorski. Dbamy o to, aby realizacja była zgodna z projektem budowlanym i Państwa oczekiwaniami.

  • Szeroki zakres usług

    W naszym biurze architektonicznym z Łodzi i Zgierza zapewniamy Państwu szeroki zakres usług, kompleksową pomoc oraz wsparcie ze strony doświadczonego architekta. Dbamy o interesy naszych zleceniodawców, wspierając ich na każdym etapie pracy.

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin.

X
X