HOME / Oferta / Geodeta

W naszym biurze architektonicznym świadczymy usługi geodezyjne obejmujące:

  • mapy do celów lokalizacyjnych,
  • mapy do celów projektowych,
  • wytyczenie budynku i urządzeń,
  • inwentaryzacji powykonawczych.

Mapa do celów lokalizacyjnych jest niezbędna do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i warunków technicznych od gestorów sieci.

Projekt zagospodarowania terenu działki, stanowiący część projektu budowlanego, jest sporządzany na mapie do celów projektowych. Geodeci z naszego biura pobierają materiały z zasobów geodezyjnych i dokonują pomiarów w terenie. Mapa do celów projektowych wykonywana jest w edytowalnej wersji cyfrowej oraz w wersji papierowej zatwierdzanej przez wydział geodezji.

Wytyczenie budynku lub urządzeń rozpoczyna proces realizacji inwestycji.

Inwentaryzacja powykonawcza jest finalnym udokumentowaniem budowy.

Nasi geodeci posiadają wieloletnią praktykę zawodową. Wykonują prace geodezyjne w powiecie zgierskim, Łodzi i w przypadku większych inwestycji na terenie całego kraju.

Przeplataniec 1
X