HOME / Oferta / Badanie geologiczne gruntu

Projekt budowlany obligatoryjnie powinien zawierać analizę z badań gruntowo - wodnych terenu działki. Geolodzy z naszego biura projektowego ze Zgierza oraz Łodzi dokonują odwiertów w miejscu lokalizacji: budynku, zbiorników i oczyszczalni.

Dokumentacje wynikowe wykonywane są w formacie A4. Zawierają plany sytuacyjne, opisy, tabele, wykresy, przekroje i wyniki analiz.

Nasi geolodzy posiadają wieloletnią praktykę zawodową. Dokonują analiz gruntu w powiecie zgierskim, Łodzi i w przypadku większych inwestycji na terenie całego kraju

Przeplataniec 1
X