HOME / Oferta / Analiza chłonności terenu

Jest to dokument niezmiernie istotny dla przyszłych deweloperów, klientów chcących kupić działki pod inwestycje, a także osób chcących sprzedać nieruchomość gruntową na maksymalnie korzystnych dla siebie warunkach. Analiza chłonności terenu, którą oferujemy w ramach usług naszego biura projektowego, pomaga stwierdzić jakie korzyści może przynieść zakup danej działki.

Architekt:

 • analizuje zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (ewentualnie w przypadku braku planu miejscowego dokonuje analizy istniejącej zabudowy w terenie)
 • sprawdza warunki techniczne, możliwość wyposażenia w media, występuje o wstępne warunki przyłączy do gestorów sieci wodno – kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, ciepłowniczej
 • zleca wykonanie badań gruntowo – wodnych terenu działki
 • występuje o mapę do celów lokalizacyjnych
 • sprawdza sąsiedztwo działki, warunki ochrony przeciwpożarowej, linijkę słońca
 • przygotowuje wstępną koncepcję zagospodarowania terenu działki
 • opracowuje koncepcję budynku
 • odpowiada na pytanie, jaka w przypadku konkretnego terenu jest maksymalna możliwa do uzyskania powierzchnia użytkowa mieszkań (PUM) lub powierzchnia użytkowa lokali czy budynków użytkowych (PUŻ)

Celem sporządzenia analizy chłonności terenu jest udzielenie odpowiedzi na pytania inwestora:

 • Co maksymalnie można na danej działce wybudować?
 • Czy zamierzona inwestycja będzie możliwa do realizacji?
 • Czy istniejący budynek można wykorzystać i adaptować?

Odpowiedzi na te pytania nie udzieli ani pośrednik nieruchomościami, ani rzeczoznawca majątkowy, ani notariusz. Jest to domena architekta.

Jako architekt z wieloletnim doświadczeniem zapraszam do współpracy inwestorów ze Zgierza, powiatu zgierskiego, Łodzi, województwa łódzkiego i innych regionów kraju.

Przeplataniec 1
X