HOME / Oferta / Adaptacje projektów typowych

Pomożemy dobrać projekt dopasowany do Państwa potrzeb.

 • Jesteśmy przedstawicielami regionalnymi wielu znanych pracowni zajmujących się sprzedażą projektów typowych (min. Murator, Archon, Archipelag, Domy.pl, Z500, MG Projekt) na region łódzki.
 • Jesteśmy partnerami wydawnictw takich jak: Archon+ oraz MG Projekt. Extradom, Archeton, Dobre domy, Murator, Domy z wizją.
 • Adaptacja projektu głównie w miastach Łódź, Zgierz, Ozorków, Aleksandrów Łódzki a także na terenie całego województwa łódzkiego oraz na terenie całego kraju!
 • Wykonamy adaptację dowolnego projektu typowego wskazanego przez Państwa w Internecie lub wybranego z katalogu.
 • Nasz architekt pomoże dobrać projekt jak najbardziej dopasowany do Państwa działki zlokalizowanej w Łodzi, Zgierzu, Sokolnikach Lesie lub innych miejscowościach województwa łódzkiego.
 • Uzupełnimy go o projekt instalacji na działce i przyłącza do działki oraz uzyskamy pozwolenie na budowę.
 • Na Państwa życzenie oraz dzięki doświadczeniu jakie posiada nasz architekt, wykonamy zmiany w projekcie typowym.
 • Współpracujemy z firmą Archon:

Na czym polega adaptacja projektu budowlanego?

Budowa domu wymaga powstania odpowiedniego projektu architektonicznego. Inwestorzy decydują się na indywidulane rozwiązania lub podejmują realizacji projektu gotowego. Druga opcja wymaga jednak wprowadzenia niezbędnych modyfikacji, które umożliwią zaadaptowanie projektu do danej działki. Najlepiej, gdyby adaptacja projektu gotowego została wykonana przez lokalnego architekta adaptującego, który posiada odpowiednie uprawnienia i posiada zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów.

Adaptacja projektu typowego jest procesem szybszym aniżeli tworzenie projektu indywidualnego. Adaptacja ma na celu przystosowanie projektu powtarzalnego do warunków gruntowych na działce, zapisów decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Adaptacja projektu typowego, podobnie jak projekt indywidualny, podzielona jest na 2 etapy. Pierwszy polega na adaptacji części architektoniczno – budowlanej i sporządzenie projektu zagospodarowania terenu działki wraz z lokalizacją budynku i instalacjami na terenie inwestycji. Adaptacja projektu typowego w zakresie branży konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej wykonywana jest równolegle, ale ta część projektu wyłączona jest z wniosku o pozwolenie na budowę i  stanowi odrębny – drugi etap projektu. Niezależnie o tego czy wykonujemy projekt indywidualny, czy zajmujemy się adaptacją projektu typowego, wykonujemy: mapę dc projektowych, badanie warunków gruntowo – wodnych na działce, występujemy o warunki techniczne przyłączy do gestorów sieci, uzyskujemy zaświadczenie lub decyzję w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, uzgadniamy lokalizację lub projekt zjazdu, opiniujemy projekt pod kątem ochrony przeciwpożarowej i sanepid. Wszelkie zmiany w projekcie typowym dokonywane są za zgodą autora projektu typowego. 

Adaptacja projektu domu to przede wszystkim wprowadzenie zmian istotnych pod względem warunków lokalnych określonych w decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, warunków gruntowych i parametrów działki. 

Do jego obowiązków architekta wykonującego adaptację należą:

 • wprowadzenie niezbędnych zmian projektowych, które dostosują budynek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy (zmiany wprowadzane są za zgodą autora projektu typowego);
 • określenie sposobu posadowienia budynku (wykonane we współpracy z konstruktorem oraz opracowane na podstawie wykonanej przez geologa  analizy warunków gruntowo – wodnych terenu działki);
 • przygotowanie niezbędnych zaświadczeń jak np. wyłączenie gruntu działki z produkcji rolnej lub leśnej;
 • uzyskanie niezbędnych uzgodnień np. w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • wystąpienie z wnioskiem i uzyskanie pozwolenia na budowę.

W naszej pracowni zapewniamy całą obsługę administracyjno – prawną, tak aby czynności typowo urzędowe nie pochłaniały cennego czasu Inwestora/Zleceniodawcy. Działamy na podstawie pełnomocnictwa oraz kopii aktu notarialnego zakupu terenu/działki, który niezbędny jest do uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci PGE.

Dokumentacja projektowa, na podstawie której wydawane jest pozwolenie na budowę dla budynku, którego projekt został wykonany w formie adaptacji, posiada następujące 4 części:

 • projekt zagospodarowania terenu sporządzony na mapie dc projektowych;
 • projekt architektoniczno – budowlany jako adaptacja projektu typowego;
 • załączniki (WZ lub wypis z planu miejscowego, warunki techniczne przyłączy, zaświadczenie lub decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji, uzgodnienie lokalizacji zjazdu etc.).

Do rozpoczęcia budowy oraz w dalszym etapie do zgłoszenia budynku do użytkowania niezbędna jest adaptacja projektu typowego w branży konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.

adaptacja projektu Łódź
Przeplataniec 1
X